تبلیغات
هویجوری... - سخن بزرگان

فقط و فقط از ترسیدن بترس. ناپلئون
  تفکری که از آن برخورداریم ، ما را به اینجایی که هستیم رسانده است. اگر می خواهیم به جای دیگری برویم، باید به صورت دیگری تفکر کنیم/ آلبرت انیشتین     
------------------------------------------------------------------------------------------------------
خوشبختی ما در سه جمله است: تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا.. ولی ما با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه می کنیم! حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا .دكتر علی شریعتی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
چهل سالگی پیری دوره جوانی است و پنجاه سالگی جوانی دوره پیری. ویكتور هوگو
Admin Logo
themebox Logo
QR Code generator